Umowy POZ

Zaproszenie do Podpisywania Umów

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej

(aktualizacja 6.05.2016r. godz.11:22)

Szanowni Państwo,sygnet-RGB

Poniżej znajdą Państwo dokumentację związaną z uczestnictwem Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Projekcie „Wielkopolska Onkologia”.

Zadanie to koordynowane i realizowane jest z ramienia Partnera Projektu – Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przez Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej.

Prosimy o pobranie dokumentacji, wydrukowanie i podpisanie porozumienia oraz dostarczenie (osobiście lub drogą pocztową) pod wskazany w zaproszeniu adres.

 

Pliki do pobrania (w wersji PDF):

Zaproszenie do udziału w projekcie

Informacja o podpisywaniu umów z POZ

WO_Porozumienie_UM

 


(archiwalne)

Zaproszenie do Podpisywania Umów

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej

(aktualizacja 1.04.2016r. godz.14:22)

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo dokumentację związaną z uczestnictwem Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Projekcie „Wielkopolska Onkologia”.

Zadanie to koordynowane i realizowane jest z ramienia Partnera Projektu – Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przez Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej.

Prosimy o pobranie dokumentacji, wydrukowanie i podpisanie porozumienia oraz dostarczenie (osobiście lub drogą pocztową) pod wskazany w zaproszeniu adres.

 

Pliki do pobrania (w wersji PDF):

Zaproszenie do udziału w projekcie

Informacja o podpisywaniu umów z POZ

WO_Porozumienie_UM

 


Zaproszenie do Podpisywania Umów

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej

(aktualizacja 11.03.2016r. godz.10:21)

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo dokumentację związaną z uczestnictwem Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Projekcie „Wielkopolska Onkologia”.

Zadanie to koordynowane i realizowane jest z ramienia Partnera Projektu – Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przez Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej.

Prosimy o pobranie dokumentacji, wydrukowanie i podpisanie porozumienia oraz dostarczenie (osobiście lub drogą pocztową) pod wskazany w zaproszeniu adres.

 

Pliki do pobrania (w wersji PDF):

Zaproszenie do udziału w projekcie

Informacja o podpisywaniu umów z POZ_03.2016

Porozumienie_UM_03.2016

 


Zaproszenie do Podpisywania Umów – Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo dokumentację związaną z uczestnictwem Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Projekcie „Wielkopolska Onkologia”.

Zadanie to koordynowane i realizowane jest z ramienia Partnera Projektu – Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przez Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej.

Prosimy o pobranie dokumentacji, wydrukowanie i podpisanie porozumienia  oraz dostarczenie  (osobiście lub drogą pocztową) pod wskazany w zaproszeniu adres.

 

Pliki do pobrania (w wersji PDF):

Zaproszenie do udziału w projekcie

Informacja o podpisywaniu umów z POZ_10.02.16

Porozumienie_UM_10.02.16