Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Opublikowano: 3 marca 2017 11:34

WYNIKI KONKURSU NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ZREALIZOWANIU BADAŃ LABORATORYJNYCH

Dotyczy Projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów  do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski została wybrana oferta ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

 

Opublikowano: 23 lutego 2017 12:15

Dział Nauki, Innowacji i zarządzania projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaproasza do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym wykonania badań laboratoryjnych podczas Akcji Zdrowotnych w Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub poradniach szpitalnych z Wielopolski w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno – epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

 


 

Opublikowano: 20 września 2016 o 12:45

Wynik z  zapytania ofertowego na stronie Projektu dot.  przeprowadzenia ankiet  podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski.

Dotyczy Projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów  do trendów demograficzno – epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” finansowanego

ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym  przeprowadzenia ankiet  podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski zostały wybrane oferty złożone przez następujące osoby:

 1. Ewa Warzecha
 2. Anna Maria Sotirov
 3. Zuzanna Jaskot
 4. Agnieszka Falborska
 5. Katarzyna Pastusiak
 6. Ewa Bryl
 7. Agnieszka Czarnecka
 8. Marcelina Dolata
 9. Iwona Kwietniewska
 10. Magdalena Kierzek
 11. Joanna Michałowska
 12. Martyna Marciniak.

 


 

Opublikowano: 12 września 2016 o 14:23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ZREALIZOWANIU BADAŃ LABORATORYJNYCH

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym i złożeniu oferty na

wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski

w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno – epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164.
» Więcej informacji
» zał. nr 1 – opis przedmiot zamowienia
» zał. nr 2 – formularz ofertowy z oświadczeniem o braku powiązań
» zał. nr 3 – umowa

 


 

 

Opublikowano: 9 września 2016 o 13:36

Dotyczy Projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów  do trendów demograficzno – epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164.

Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą w ramach projektu Wielkopolska Onkologia do zapoznania się z poniższą ofertą:

https://www.ump.edu.pl/zapytanie-ofertowe/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-przeprowadzenie-ankiet-1

 

 


 

Opublikowano: 30 sierpnia 2016 o 11:22

Dotyczy Projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów  do trendów demograficzno – epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego MechanizmuFinansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym  udzielania konsultacji dietetycznych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski pragniemy poinformować, iż wygrała Pani mgr Ewa Kaczmarek.

 


 

Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą w ramach projektu Wielkopolska Onkologia do zapoznania się z poniższą ofertą:

https://www.ump.edu.pl/zapytanie-ofertowe/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-udzielanie-konsultacji-dietetycznych-1

Zapisz