Szkolenia dla uczniów

Szanowni Państwo!


Informujemy, że wszystkie aktywności w zakresie realizacji szkoleń oraz warsztatów podejmowanych
w ramach programu Wielkopolska Onkologia zostały zakończone.
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i zaangażowanie okazywane podczas trwania projektu.  

 

Z sukcesem zakończyliśmy szkolenia dla szkół.

Wykaz szkół, w których zostały zorganizowane szkolenia dla uczniów nt. zdrowia i aktualnych zagrożeń zdrowotnych Moda na niepalenie:

 

Lp. NAZWA SZKOŁY POWIAT
1 Zespół Szkół w Margoninie Publiczne Gimnazjum chodzieski
2 Zespół Szkół Publicznych w Żydowie gnieźnieńskie
3 Szkoła Podstawowa w Łuczywnie kolski
4 Gimnazjum w Raczycach ostrowski
5 Gimnazjum w Świecy ostrowski
6 Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek ostrowski
7 Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Feriča ostrowski
8 Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych pleszewski
9 Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie pleszewski
10 Gimnazjum im. S. Mikołajczyka pleszewski
11 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi poznański
12 Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku poznański
13 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego poznański
14 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. prof. Adama Wodziczki poznański
15 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku poznański
16 Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” poznański
17 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu poznański
18 Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie poznański
19 Gimnazjum w Koziegłowach poznański
20 Zespół Szkół w Paczkowie poznański
 
Dyrekcji szkół, kadrze pedagogicznej, nauczycielom sprawującym opiekę nad uczniami podczas szkoleń oraz wszystkim uczniom uczestniczącym w szkoleniach   składamy bardzo serdeczne podziękowania za zgłoszenie, zaangażowanie, organizację oraz udział w projekcie Wielkopolska Onkologia.

This slideshow requires JavaScript.

 

Szkolenia z użyciem metod aktywizujących uczniów (praca w grupach, dyskusja, role-play) na temat zdrowia i aktualnych zagrożeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki palenia tytoniu. Uczniowie uzyskają wiedzę, kompetencje i motywację w zakresie dbania o własne zdrowie.


 • Szkolenia dla uczniów odbędzie się w szkole.
 • Ilość godzin: 6
 • Ilość grup szkoleniowych: 20 edycji
 • Ilość uczestników w jednej grupie szkoleniowej: min. 20
 • Termin szkolenia: ustalany indywidualnie dla danej grupy


Szkoła może zgłosić do uczestnictwa w szkoleniach jedną klasę (grupę uczniów), przy czym grupa musi liczyć minimum 20 uczniów. Szkoła zapewnia opiekuna grupy w przypadku grupy liczącej do 25 uczniów, dla grupy powyżej 25 uczniów, ale nie więcej niż 40 – szkoła wyznacza dwóch opiekunów grupy. Uczniowie otrzymają materiały szkoleniowe (do 20 kpl. na grupę).
Ramowy plan szkolenia:

 1. Zdrowie i jego uwarunkowania.
 2. Palenie tytoniu – poważne zagrożenie zdrowotne.
 3. Konsekwencje palenia tytoniu.
 4. Palenie tytoniu: Jak odmawiać? (warsztaty)
 5. Sposoby wychodzenia z nałogu – prezentacja dostępnych metod.
 6. „Moda na niepalenie” – propozycja interwencji zdrowotnej w szkole.


Zapisz

Zapisz