Szkolenia dla Lekarzy

Szanowni Państwo!


Informujemy, że wszystkie aktywności w zakresie realizacji szkoleń oraz warsztatów podejmowanych
w ramach programu Wielkopolska Onkologia zostały zakończone.
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i zaangażowanie okazywane podczas trwania projektu.  

 

Szkolenia dla lekarzy

 

Poniżej prezentujemy Państwu najbliższe szkolenia w ramach projektu Wielkopolska Onkologia:

 

Szkolenie „Ocena tomografii komputerowej według kryteriów RECIST- edycja 2

27.10.2016 r. w godzinach 10.00-17.00. – wolne miejsca!

miejsce szkolenia: Hotel Mats w Poznaniu, ul. Bułgarska 115

Wykorzystanie badań genetycznych predyspozycji do nowotworów złośliwych w codziennej praktyce lekarskiej

10.09.2016r. w godzinach 10:00-17:00

Harmonogram do pobrania

 

 

Diagnostyka i terapia nowotworów krwi- 6 maja 2016 w godzinach 09:00-16:00.

Miejsce szkolenia: Hotel Mat’s ul. Bułgarska 115 Poznań

Harmonogram do pobrania

 

„Nowoczesna diagnostyka raka płuc” III edycja- Bydgoszcz 4.03.2016

„Nowoczesna diagnostyka raka płuc” III edycja- Warszawa 5.03.2016

prowadzący: Prof. Halina Batura-Gabryel, Prof. Joanna Chorostowska- Wynimko, Prof. Dariusz Kowalski

tematyka: Współczesne leczenie chorób płuc, Rola pulmonologa w diagnostyce i leczeniu raka płuc, Rozpoznanie kliniczno-radiologiczne raka płuca z analizą przypadków klinicznych.

 

„Standardy i bezpieczeństwo farmacji onkologicznej” II edycja- Poznań 05.03.2016

prowadzący: dr n. farm.Hanna Jankowiak – Gracz, mgr farm. Ewelina Korczowska

tematyka: Zasady bezpiecznego postępowania z lekami cytotoksycznymi, GMP, procedury i instrukcje, ochrona pracownika, ryzyko narażenia, wynaczynienia, sytuacje awaryjne, odpady cytotoksyczne.

 

„Rak płuca- wyzwania XXI wieku”- XIV edycja- Konin 5.03.2016

prowadzący:  Dr Beata Brajer- Luftman, Dr Joanna Goździk- Spychalska

tematyka: Podstawowe informacje na temat epidemiologii, diagnostyki i terapii raka płuca z omówieniem metod profilaktyki pierwotnej oraz roli lekarza rodzinnego w opiece nad chorym z takim rozpoznaniem w trakcie leczenia cytotoksycznego.

 

„Żywienie w profilaktyce chorób nowotworowych”- II edycja Piła 11.03.2016

prowadzący: Prof. Paweł Bogdański, Dr n. zdr. Katarzyna Musialik, Dr n. zdr. Matylda Kręgielska- Narożna, Dr Jolanta Nalewaj- Nowak

tematyka: Zasady racjonalnej diety w prewencji nowotworowej, Przegląd diet o udowodnionym działaniu zmniejszającym ryzyko występowania chorób nowotworowych, Dieta w prewencji po chorobie nowotworowej i dla osób z obciążeniem rodzinnym.

 

„Żywienie w profilaktyce chorób nowotworowych”- III edycja Zielona Góra 12.03.2016

prowadzący: Prof. Paweł Bogdański, Dr n. zdr. Katarzyna Musialik, Dr n. zdr. Matylda Kręgielska- Narożna, Dr Jolanta Nalewaj- Nowak

tematyka: Zasady racjonalnej diety w prewencji nowotworowej, Przegląd diet o udowodnionym działaniu zmniejszającym ryzyko występowania chorób nowotworowych, Dieta w prewencji po chorobie nowotworowej i dla osób z obciążeniem rodzinnym.

 

„Wykorzystywanie badań genetycznych predyspozycji do nowotworów złośliwych w codziennej praktyce lekarskie – lekarze rodzinni” – edycja onkolodzy, ginekolodzy – Poznań edycja 1- 12.03.2016.

prowadzący: Dr hab. n. med. Radosław Mądry, Dr n. med. Małgorzata Stawicka Niełacna, Lek. med. Krzysztof Koziełek

tematyka: Nadzór nad osobami o zwiększonym ryzyku- Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych AD 2015, Epidemiologia nowotworów dziedzicznych, Metody i ograniczenia badań obrazowych- USG, MMR, NMR; Badania genetyczne; Przeciwwskazania do wykonywania badań, Leczenie onkologiczne uwarunkowane genetycznie.

 


 


Wykaz wszystkich Szkoleń


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz