Training courses


Trainings
for teaching staff

Trainings
for students

Trainings for school catering employees

Trainings for self-government staff

Trainings for physicians and nurses
Szkolenia dla kadry pedagogicznej, pracowników stołówek szkolnych, uczniów oraz pracowników samorządów terytorialnych realizowane w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia” skierowane są do szkół i JST z małych i średnich miejscowości w woj. wielkopolskim (do 100.000 mieszkańców).

Wszystkie działania objęte projektem z zakresu Programu profilaktyki pierwotnej – umacnianie potencjału zdrowia mieszkańców Wielkopolski realizowane będą w 2015 roku.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie ponosi uczestnik.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie oryginałów Formularzy zgłoszeniowych wraz z Deklaracją uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika szkolenia/warsztatów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu „Wielkopolska Onkologia”:

Marzena Rybka
Specjalista ds. edukacji zdrowotnej
Projekt Wielkopolska Onkologia
tel. 48 61 854 97 66
kom. 514199334
www: wielkopolskaonkologia.pl
mail: marzena.rybka@skpp.edu.pl

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące Szkoleń dla:

  • Lekarzy Rodzinnych
  • Lekarzy Specjalistów
  • Pielęgniarek