Poznaj nasz Szpital

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego jest realizatorem programu Wielkopolska Onkologia – poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki, dofinansowanego ze środków funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach programu PL07.

Misja i wizja

Główna misja Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego brzmi:  SALUS AEGROTI, EDUCATIO, SCIENTIA  (Służba choremu, edukacja, nauka).

Ponadto, misją Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego jest prowadzenie wielospecjalistycznej działalności diagnostyczno – terapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu sercowo – naczyniowego i onkologicznych, prowadzonej w kontekście działalności dydaktyczno – naukowej. Dbamy o zdrowie mieszkańców całego regionu północno – zachodniej Polski. Chcemy, aby Pacjenci przebywający w naszym Szpitalu korzystali z wysokiej jakości świadczeń medycznych oraz by zawsze był on miejscem przyjaznym.

Celem Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego jest:

  • utrzymanie i rozwinięcie pozycji lidera w Wielkopolsce w zakresie kompleksowej diagnostyki i terapii schorzeń układu sercowo – naczyniowego,
  • zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej z pełnym zakresem diagnostyki i terapii, między innymi kardiologii interwencyjnej, elektrofizjologii i transplantologii,
  • rozwój kompleksowej opieki okulistycznej w celu utworzenia wiodącego w regionie ośrodka wykorzystującego pełne możliwości diagnostyki i terapii okulistycznej,
  • utrzymanie i rozwój nowoczesnego ośrodka hematologicznego z transplantacją szpiku,
  • ugruntowanie wysokiej pozycji naszych oddziałów onkologicznych w Wielkopolsce w zakresie wykrywania i leczenia chorób nowotworowych,
  • stworzenie warunków do prowadzenia dydaktyki dla osób kształcących się w zawodach medycznych na jak najwyższym poziomie.

Kontakt:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1 /2
61- 848 Poznań
tel. centrala: 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21
fax 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Szpitala:

http://www.skpp.edu.pl/

oraz na profil na Facebook’u:

https://www.facebook.com/SzpitalKlinicznyPrzemienieniaPanskiego