X

X

Uwaga!

Szanowni Państwo w dniu 15.03.2017 r. zamknęliśmy rejestrację na konferencję. W przypadku pytań proszę o kontakt z Organizatorem.
menu Zarejestruj się

- Konferencja naukowa

Diagnostyka w
postępowaniu onkologicznym

gorące tematy 2017 r.

Poznań, Concordia Design

O konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny

Już dziś zapraszamy Państwa na Konferencję Diagnostyka w postępowaniu onkologicznym – gorące tematy 2017 r., która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2017 r. Konferencja realizowana w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki”.

Współczesna diagnostyka onkologiczna właściwie nie potrafi już obyć się bez technologii komputerowej, oceny patomorfologicznej oraz odpowiedniej komunikacji z pacjentem. Spotkanie będzie okazją do poznania i omówienia najnowszych metod diagnostyki obrazowej, patomorfologicznej oraz endoskopowej w oparciu o prezentację przypadków klinicznych osób chorych na nowotwory. Podczas spotkania poruszony zostanie często pomijany aspekt komunikacji między pacjentem a personelem szpitala. Konferencja będzie doskonałą okazją do pogłębienia dotychczasowej wiedzy z zagadnień diagnostyki onkologicznej.

Zdjęcia

Konferencja oferuje kompleksowe omówienie tematów związanych z:

 • nowoczesną diagnostyką onkologiczną w leczeniu nowotworów – panel dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy,
 • diagnostyką obrazową i zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań w profilaktyce i leczeniu onkologicznym – panel dla lekarzy rodzinnych, pulmonologów, internistów, onkologów, techników, radiologów,
 • diagnostyką patomorfologiczną – panel dla histopatologów pulmonologicznych, pulmonologów, onkologów pulmonologicznych,
 • psychoonkologią i komunikacją – panel dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów, kadr związanych z obsługą pacjenta.

Program

Dzień 1 (23.03.2017), czwartek
rozwiń
A Diagnostyka Laboratoryjna
(08:45 - 17:00)

08:45 - 09:45Rejestracja uczestników

09:45 - 10:00Powitanie uczestników
dr hab. n. med. Maria Kozłowska-Skrzypczak i inni przedstawiciele

SESJA I – Laboratoryjna diagnostyka genetyczna w hematologii
Przewodniczący: dr hab. Maria Kozłowska-Skrzypczak, dr hab. M. Jarmuż-Szymczak

10:00 - 10:20Sesja specjalna „Laboratoryjna diagnostyka hematologiczna – V edycja”
dr hab. n. med. Maria Kozłowska-Skrzypczak

10:20 - 10:30Cytometria przepływowa w laboratoryjnej diagnostyce hematologicznej
mgr Jolanta Kiernicka-Parulska

10:30 - 10:45Zgoda na badania genetyczne
dr hab. n.med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak

10:45 - 11:15Cytogenetyka w diagnostyce nowotworowych chorób krwi
mgr inż. Anna Przybyłowicz-Chalecka

11:15 - 11:45Biologia molekularna w diagnostyce nowotworów krwi
dr med. inż. Michał Gniot

11:45 - 12:00Przerwa kawowa oraz czas na składanie pytań w sekretariacie konferencji

12:00 - 12:30Badania genetyczne w hemostazie
dr n. med. Ewelina Wojtasińska

12:30 - 13:00Dyskusja moderowana/panelowa
Prowadzenie dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak oraz wykładowcy sesji

13:00 - 13:45Przerwa na lunch

SESJA II – Banki komórek krwiotwórczych. Diagnostyka mikrobiologiczna
Przewodniczący: mgr Anna Mól, dr hab. n. med. Maria Kozłowska-Skrzypczak

13:45 - 14:00Transplantacja krwiotwórczych komórek macierzystych – interdyscyplinarna współpraca laboratoryjna
dr hab. n. med. Maria Kozłowska-Skrzypczak

14:00 - 14:20Bank Komórek Macierzystych – kwalifikacja materiału do transplantacji
dr n. med. Ewa Bembnista

14:20 - 14:40Kontrola czystości mikrobiologicznej oraz diagnostyka mikrobiologiczna w procedurach transplantacyjnych w hematologii
mgr Anna Matysiak

14:40 - 15:20Molekularna diagnostyka wirusologiczna w procedurach transplantacji
mgr Maria Wesołowska

15:20 - 15:30Dyskusja

15:30 - 15:45Przerwa kawowa

SESJA III Diagnostyka laboratoryjna w onkologii
Przewodniczący: dr hab. n. med. Ewa Wysocka, dr n. med. Maria Zozulińska

15:45 - 16:15Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń białkowych w chorobach rozrostowych
dr n. med. Justyna Cofta

16:15 - 16:45Diagnostyka laboratoryjna choroby nowotworowej w praktyce klinicznej
dr hab. n. med. Ewa Wysocka

16:45 - 16:50Dyskusja

16:50 - 17:00Zautomatyzowane barwienia specjalne w diagnostyce hematoonkologicznej
Sonia Konicz Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

B Patomorfologia
(08:45 - 17:15)

08:45 - 09:45Rejestracja uczestników

PATHOLOGY SESSION - Lucian R. Chirieac, MD
Associate Professor of Pathology Harvard Medical School

10:00 - 10:10Opening

10:10 - 11:00Lecture L#1 Evaluation of Lung Cancer

11:00 - 11:15Coffee break and questions

11:15 - 12:00Lecture L#2 Histopathological Diagnosis on Frozen Section Examination

12:00 - 12:15Coffee break and questions

12:15 - 13:00Seminar S#1 Neuroendocrine Tumors of the Lung

13:00 - 13:45Lunch break

13:45 - 14:45Lecture L#3 Update on Malignant Mesothelioma

14:45 - 15:00Coffee break and questions

15:00 - 15:45Lecture L#4 Sarcomatous and Soft Tissue Pleural Tumors

15:45 - 16:00Coffee break and questions

16:00 - 16:45Seminar S#2 Uncommon Tumors of the Lung and Their Place in Lung Cancer Classification

16:45 - 17:15Consultation time, Questions and closing remarks

Dzień 2 (24.03.2017), piątek
rozwiń
C Diagnostyka
(08:30 - 14:55)

08:30 - 09:00Rejestracja uczestników

09:00 - 09:10 Powitanie uczestników

SESJA I – Diagnostyka endoskopowa
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

09:10 - 09:30Najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące nowotworów w Polsce. Dostępność do leków onkologicznych
prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

09:30 - 09:45Postępy w diagnostyce endoskopowej przewodu pokarmowego
dr n. med. Tomasz Wysocki

09:45 - 10:15Badania endoskopowe przewodu pokarmowego w projekcie Wielkopolska Onkologia – doświadczenie wpisujące się w strategię badań przesiewowych
lek. med. Błażej Szuflak

10:15 - 10:35Postępy w diagnostyce endoskopowej układu oddechowego
dr n. med. Beata Brajer-Luftmann

10:35 - 10:50Programy przesiewowe w diagnostyce raka płuca
prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel

10:50 - 11:05Bronchofiberoskopia w projekcie Wielkopolska Onkologia – doświadczenia programu norweskiego
dr n. med. Krzysztof Świerkocki

11:05 - 11:20Przerwa kawowa

SESJA II – Diagnostyka obrazowa
Przewodniczący: dr n. med. Justyna Bieda, dr hab. n. med. Szczepan Cofta, dr hab. n. med. Tomasz Piorunek

11:20 - 11:30Powitanie

11:30 - 11:50Jak czytać obrazy klatki piersiowej – ABC zdjęcia RTG
lek. med. Małgorzata Chełkowska-Partyka

11:50 - 12:10Guzki płuc w tomografii komputerowej
lek. med. Małgorzata Chełkowska-Partyka

12:10 - 12:30Pacjent z ostrą dusznością
lek. med Ewelina Grela

12:30 - 12:50Udział radiologa w inwazyjnej diagnostyce onkologicznej – perspektywy i wyzwania
dr n. med. Justyna Bieda

12:50 - 13:40Przerwa na lunch

13:40 - 14:00Pozycjonowanie i pozycje dodatkowe w mammografii
mgr Michalina Werbińska

14:00 - 14:20Biopsja stereotaktyczna piersi – metodyka badania
mgr Michalina Werbińska

14:20 - 14:40Protokół niskodawkowy TK klatki piersiowej – zastosowanie kliniczne
Łukasz Sobierajczyk

14:40 - 14:55Przerwa kawowa

14:55 - 15:15Rezonans magnetyczny jamy brzusznej – protokoły, praktyka własna
Łukasz Sobierajczyk

D Psychoonkologia

Program Zintegrowanego Leczenia Psychoonkologicznego
Prowadzenie: Joanna Zapała

09:00 - 10:00Warsztaty

10:00 - 10:15przerwa kawowa

10:15 - 11:15Warsztaty

 • Diagnoza choroby nowotworowej jako sytuacja kryzysowa;
 • Potrzeby pacjentów i osób ich wspierających;
 • Radzenie sobie z objawami choroby i leczenia;
 • Założenia Programu Zintegrowanego Leczenia Psychoonkologicznego;
 • Wszechstronne wsparcie pozamedyczne pacjentów onkologicznie chorych – możliwości i przeszkody;
 • Podsumowanie i wspólne refleksje;

11:20 - 11:40Trauma - czyli jak Zespół terapeutyczny radzi sobie z potknięciami w procesie leczenia
mgr Violetta Matecka - Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością, Kierownik ds. Administracji i Organizacji Świadczeń Hospicjum Palium, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.

Wzrost kompetencji pracowników medycznych w zakresie komunikacji klinicznej
Praca w oparciu o doświadczenia z wykorzystaniem metody Action learning Prowadzenie: dr Justyna Deręgowska

11:50 - 12:50Warsztaty

12:50 - 13:35Lunch

13:35 - 14:35Warsztaty

 • Wprowadzenie – komunikacja kliniczna jako specyficzna interakcja międzyosobowa i ważny element wsparcia pracowników medycznych oraz pacjentów;
 • Action learning – podstawowe założenia teoretyczne i zasady pracy;
 • Wykorzystanie pracy metodą Action learning w środowisku pracowników medycznych;
 • Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem Action learning;
 • Podsumowanie i wspólne refleksje.

PATRONATY

Prelegenci

Lucian R. Chirieac MD Associate Professor of Pathology Harvard Medical School
dr hab. med. Szczepan Cofta
dr hab. n. med. Maria Kozłowska-Skrzypczak
dr hab. M. Jarmuż-Szymczak
mgr inż. A. Przybyłowicz-Chalecka
dr med. inż. Michał Gniot
dr n. med. Ewelina Wojtasińska
mgr Anna Mól
dr n. med. Ewa Bembnista
mgr Joanna Zapała
dr Justyna Deręgowska
mgr Anna Matysiak
mgr Maria Wesołowska
dr n.przyr. Maria Zozulińska
dr med. Justyna Cofta
prof. dr hab. Halina Batura Gabryel
dr hab. n. med. Ewa Wysocka
dr n. med. Justyna Bieda
mgr Michalina Werbińska
Łukasz Sobierajczyk
dr n. med. Ewelina Grela
mgr Violetta Matecka
mgr Jolanta Kiernicka - Parulska
dr Małgorzata Chełkowska-Partyka

Komitet naukowy

prof. dr hab. Halina Batura Gabryel
dr Justyna Bieda
dr hab. Szczepan Cofta
dr Bogusław Grabowski
dr hab. Maria Kozłowska-Skrzypczak
dr Paweł Kurzawa
mgr Anna Mól
dr hab. Tomasz Piorunek
dr Rafał Staszewski
dr Krzysztof Świerkocki
dr hab. Ewa Wysocka
mgr Joanna Zapała
prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Komitet organizacyjny

dr n. med. Rafał Staszewski
Hanna Roloff
dr Bogusław Grabowski
mgr Izabela Cienkus
mgr Natalia Kuźniak
mgr Karolina Moszyńska
mgr Matylda Kaczmarczyk
mgr Beata Sypniewska
Karolina Skoczylas- Binkowska
mgr Marzena Rybka

Miejsce konferencji

Zdjęcie
mapa

Concordia Design
Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań

Kalendarz

23-24 marca 2017

Zdjęcie

Organizator:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w PoznaniuBiuro Projektu

Wielkopolska Onkologia
ul. Szamarzewskiego 82/84
60-569 Poznańtel. 61 854 95 65
wielkopolskaonkologia@skpp.edu.pl
www.wielkopolskaonkologia.pl

Zarejestruj się


Proszę zaznaczyć w której części konferencji będzie brał/a Pan/Pani udział? (jeżeli w całej konferencji proszę zaznaczyć wszystkie)

Udział w konferencji jest bezpłatny

Wysyłając nam swoje dane oświadczasz,
że zapoznałeś/aś się z regulaminem rejestracji

Dziękujemy za zarejestrowanie się