Badania układu pokarmowego

 

Szanowny pacjencie!

Informujemy, że wszystkie aktywności w zakresie realizacji badań profilaktycznych podejmowanych w ramach programu Wielkopolska Onkologia zostały zakończone.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i zaangażowanie okazywane podczas trwania projektu.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów układu pokarmowego

 

Celem programu jest ograniczenie zachorowania na nowotwór złośliwy żołądka i jelita grubego oraz zwiększenie odsetka wcześnie wykrytych nowotworów w Wielkopolsce poprzez:

 • działania z zakresu profilaktyki pierwotnej polegającej na: ograniczaniu ekspozycji na bierne i czynne palenie papierosów, kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych oraz naukę radzenia sobie w sytuacjach stresowych w populacji Wielkopolski
 • działania z zakresu profilaktyki pierwotnej polegającej na: kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i zwiększeniu aktywności fizycznej w populacji Wielkopolski
 • działania z zakresu profilaktyki wtórnej, polegające na przeprowadzaniu badania endoskopowego (kolonoskopii), jako badania przesiewowego w kierunku raka jelita grubego
 • działania z zakresu profilaktyki wtórnej polegające na przeprowadzaniu badania endoskopowego (gastroskopii z badaniem histopatologicznym w razie potrzeby), jako badania przesiewowego w kierunku raka żołądka
 • zwiększenie dostępności, skrócenie czasu oczekiwania i poprawa jakości diagnostyki (leczenia) poprzez poprawę wyposażania w aparaturę diagnostyczną podmioty realizujące program

Program adresowany jest do:

 • mieszkańców Wielkopolski po 40 roku życia zgłaszających się do lekarza POZ lub poradni gastroenterologicznej z problemami dyspeptycznymi (działania z zakresu profilaktyki wtórnej)
 • osób po 45 roku życia, zgłaszających się do lekarza POZ, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonanej kolonoskopii (działania z zakresu profilaktyki wtórnej)

W ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka układu pokarmowego wykonywane jest badanie:

 • gastroskopowe
 • kolonoskopoweBadanie gastroskopowe

Kto może skorzystać z badania gastroskopowego?

 • osoby po 40 roku życia u których występują objawy będące wskazaniem do wykonania gastroskopii np.: zgaga, wymioty, ból w nadbrzuszu.

Informacje dodatkowe:

 • Aby skorzystać z darmowego badania profilaktycznego WYMAGANE jest skierowanie od lekarza
 • Na badanie zapraszamy osoby, które otrzymały skierowanie na gastroskopię od lekarza rodzinnego z jednej z 50 poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej biorącej udział w projekcie
 • Na badanie zapraszamy również osoby, które otrzymały skierowanie na gastroskopię od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty spoza 50 poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej biorących udział w projekcie
 • Jeśli nie jest Pan/i pacjentem jednej z 50 poradni POZ biorących udział w Projekcie, a spełnia Pan/-i kryteria kwalifikowalności na badania i chce Pan/-i mieć wykonaną gastroskopię prosimy o kontakt z rejestracją (telefoniczny lub osobisty).Po zakwalifikowaniu się na badanie należy udać się do lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty z drukiem skierowania, które znajduje się poniżej.
   

Jak się zarejestrować na badanie?

Rejestracja została ZAKOŃCZONA 


Badanie kolonoskopowe

Kto może skorzystać z badania kolonoskopowego?

 • osoby powyżej 45 roku życia, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonywanej kolonoskopii. Przykładowe objawy będące wskazaniem do wykonania badania: dodatnie badanie kału na krew utajoną, nowotwory układu pokarmowego u krewnych I stopnia, naprzemienne zaparcia i biegunki.

Informacje dodatkowe:

 • Aby skorzystać z darmowego badania profilaktycznego WYMAGANE jest skierowanie od lekarza
 • Na badanie zapraszamy osoby, które otrzymały skierowanie na kolonoskopię od lekarza rodzinnego z jednej z 50 poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej biorącej udział w projekcie
 • Na badanie zapraszamy również osoby, które otrzymały skierowanie na kolonoskopię od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty spoza 50 poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej biorących udział w projekcie
 • Jeśli nie jest Pan/i pacjentem jednej z 50 poradni POZ biorących udział w Projekcie, a spełnia Pan/-i kryteria kwalifikowalności na badania i chce Pan/-i mieć wykonaną kolonoskopię prosimy o kontakt z rejestracją (telefoniczny lub osobisty).Po zakwalifikowaniu się na badanie należy udać się do lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty z drukiem skierowania, które znajduje się poniżej.

Jak się zarejestrować na badanie?

Rejestracja została ZAKOŃCZONA