Badania płuc

Szanowny pacjencie! 

Informujemy, że wszystkie aktywności w zakresie realizacji badań profilaktycznych podejmowanych w ramach programu Wielkopolska Onkologia zostały zakończone.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i zaangażowanie okazywane podczas trwania projektu.  

 

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuca

Celem programu jest ograniczenie zachorowania na nowotwór złośliwy płuca i zwiększenie odsetka wcześnie wykrytych nowotworów w Wielkopolsce poprzez:

 • działania z zakresu profilaktyki pierwotnej polegającej na: zmniejszeniu ekspozycji na bierne i czynne palenie papierosów przez Wielkopolanki, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
 • działania z zakresu profilaktyki wtórnej (pacjenci nie objęci programem populacyjnym NFZ)
 • działania z zakresu profilaktyki III stopnia, polegającej na rozwinięciu modułu rehabilitacji po leczeniu raka piersi
 • zwiększenie dostępności, skrócenie czasu oczekiwania i poprawa jakości diagnostyki i leczenia poprzez poprawę wyposażania w aparaturę diagnostyczną podmioty realizujące program.

Program adresowany jest do:

 • osób w wieku 45 – 74 lata
 • osób wypalających codziennie 20 papierosów przez ostatnie 20 lat – tzw. 20 paczkolat (działania z zakresu profilaktyki wtórnej)
 • mieszkańców Wielkopolski (działania z zakresu profilaktyki pierwotnej)

W ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc wykonywane są następujące badania:

 • Tomografia komputerowa płuc
 • Bronchofiberoskopia

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA PŁUC

Kto może skorzystać z badania?:

 • Osoby w wieku 45-74 lata, które wypalają codziennie 20 papierosów przez ostatnie 20 lat

Informacje dodatkowe:

 • Aby skorzystać z darmowego badania profilaktycznego WYMAGANE jest skierowanie od lekarzaJeśli nie jest Pan/i pacjentem jednej z 50 poradni POZ biorących udział w Projekcie, a spełnia Pan/-i kryteria kwalifikowalności na badania i chce Pan/-i mieć wykonaną tomografię komputerową płuc prosimy o kontakt z rejestracją (telefoniczny lub osobisty). Po zakwalifikowaniu się na badanie należy udać się do lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty z drukiem skierowania, które znajduje się poniżej.

W razie problemów z uzyskaniem skierowania na tomografię komputerową płuc od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty skontaktuj się z rejestracją.

 • Na badanie zapraszamy osoby, które otrzymały skierowanie na tomografię komputerową płuc od lekarza rodzinnego z jednej z 50 poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej biorącej udział w projekcie
 • Osoby nie posiadające skierowania z jednej z 50 poradni POZ biorących udział w projekcie, a spełniające kryteria kwalifikowalności na badania i chcące mieć wykonaną tomografię komputerową płuc, proszone są o kontakt z rejestracją (telefoniczny lub osobisty). Po przeprowadzeniu ankiety i spełnieniu warunków kwalifikowalności zostanie wysłany druk skierowania na badanie, z którym należy się udać do swojego lekarza rodzinnego
 • Na podstawie wyniku badania tomografii komputerowej w razie konieczności dalszej diagnostyki, Pacjenci kierowani będą na darmowe badania bronchofiberoskopowe
 • Infolinia:  514 198 499 (Informacje o Projekcie i Badaniach Profilaktycznych)

BRONCHOFIBEROSKOPIA

Kto może skorzystać z badania?

- Osoby w wieku 45-74 lata, które wypalają codziennie 20 papierosów przez ostatnie 20 lat, posiadają skierowanie na badanie od lekarza pulmonologa oraz miały wykonane badanie RTG klatki piersiowej lub tomografię komputerową płuc.

 

Jak się zarejestrować na badania?

Rejestracja została ZAKOŃCZONA 

 

WHAT PEOPLE ARE SAYING

The layouts adapts to the Screen Size of whatever device visitors are using. Nulla consequat.

 • Progress is the product of human agency. Things get better because we make them better. Things go wrong when we get too comfortable, when we fail to take risks or seize opportunities.

 • You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.

 • The animation can be in random or pre-defined in the HTML. Next quote animation will be all in fadeInDown. Optional click to next quote and hover to pause the slideshow