Badania piersi

Beznazwy-3

 

Program adresowany jest do kobiet w wieku 40 – 49 i po 70 roku życia

Celem programu jest ograniczenie zachorowania na nowotwór złośliwy piersi i zwiększenie odsetka wcześnie wykrytych nowotworów oraz poprawę jakości życia chorych Wielkopolanek poprzez:

  • działania z zakresu profilaktyki pierwotnej polegającej na: zmniejszeniu ekspozycji na bierne i czynne palenie papierosów przez Wielkopolanki, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
  • działania z zakresu profilaktyki wtórnej (pacjenci nie objęci programem populacyjnym NFZ)
  • działania z zakresu profilaktyki III stopnia, polegającej na rozwinięciu modułu rehabilitacji po leczeniu raka piersi
  • zwiększenie dostępności, skrócenie czasu oczekiwania i poprawa jakości diagnostyki i leczenia poprzez poprawę wyposażania w aparaturę diagnostyczną podmioty realizujące program.

W ramach programu profilaktyki raka piersi wykonywane są następujące badania:piersi

  • Mammografia
  • USG piersi
  • Biopsja piersi
  • Rezonans magnetyczny piersi

 

Kto może skorzystać z badania?:

  • Kobiety w wieku 40-49 lat, które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonanej mammografii
  • Kobiety po 70 roku życia, które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonanej mammografiiDlaczego warto się badać?

piersi_5 piersi_8piersi_6 piersi_7

 

Jak się zarejestrować na badanie?

piersi_4
Rejestracja została ZAKOŃCZONA