For doctors

news

Knowledge base

POZ Agreements

Confrences

Trainings for general practitioners

Trainings for specialists

Trainings for specialists
Szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń organizowanych w ramach Projektu “Wielkopolska Onkologia”  dla Lekarzy Rodzinnych, Lekarzy Specjalistów i Pielęgniarek znajdują się poniżej:

FORMULARZE :

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

3. Deklaracja Uczestnictwa w Szkoleniach

4. Wykaz szkoleń

Mając na celu poprawę jakości oferowanych świadczeń onkologicznych, projekt zakłada organizację szeregu szkoleń i konferencji dla lekarzy i pielęgniarek. Szczególną rolę w projekcie odgrywają lekarze rodzinni, którzy pełnią zasadniczą funkcję w szybkiej diagnostyce chorób nowotworowych. Podczas działań związanych z profilaktyką, lekarze zyskają możliwość szkolenia w zakresie diagnostyki i terapii chorób nowotworowych.

Dla pracowników opieki medycznej szkolenia obejmą dziedziny takie jak:

  • Pulmonologia (zakres merytoryczny przygotowany został pod kierownictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chorób Płuc, Pani prof. dr hab. Haliny Batury-Gabryel)
  • Radiologia (diagnostyka onkologiczna, Zakres merytoryczny szkoleń przygotowany pod kierownictwem Przewodniczącej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Pani dr hab. n. med. Katarzyny Karmelity-Katulskiej)
  • Hematologia
  • Chirurgia onkologiczna (nowotwory piersi)
  • Ginekologia (opracowany został przez zespół Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Centrum Genetyki Medycznej GENESIS pod kierownictwem dr hab. n. med. Radosława Mądrego).

W ramach projektu organizowane będą także konferencje naukowe, które zapewnią wymianę doświadczeń dla podniesienia standardów opieki. 

Wśród planowanych szkoleń znajdują się:

Ocena tomografii komputerowej wg kryteriów RECIST

Warsztaty kliniczno-radiologiczne

Szkolenie z zakresu diagnostyki obrazowej chorób piersi

Diagnostyka i terapia nowotworów krwi – szkolenie dla lekarzy internistów i onkologów

Porty i inne dostępy naczyniowe

Informacje:

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Szkolenie oraz posiłki opłaca organizator.

Koszty dojazdu na szkolenie ponosi uczestnik

Honorowy Patronat nad szkoleniami objęli:

Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie

W związku z uczestnictwem w szkoleniach i konferencjach przyznawane będą punkty edukacyjne (1 pkt.za uczestnictwo w 1 h szkolenia/konferencji)

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie oryginałów Formularzy zgłoszeniowych wraz z Deklaracją uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika szkolenia/warsztatów.

Poniżej znajduje się dokumentacja związana z uczestnictwem w szkoleniach i konferencjach przeprowadzanych w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia”.

Prosimy o pobranie dokumentacji, wydruk oraz dostarczenie wypełnionych formularzy (osobiście lub drogą pocztową) na adres:

Biuro Projektu „Wielkopolska Onkologia”

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 82/84

60-569 Poznań

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu „Wielkopolska Onkologia”:

Matylda Kaczmarczyk
Specjalista ds. szkoleń
Projekt Wielkopolska Onkologia
tel. 48 61 854 97 66
kom. 514199241
www: wielkopolskaonkologia.pl
mail: matylda.kaczmarczyk@skpp.edu.pl

Szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń organizowanych w ramach Projektu “Wielkopolska Onkologia”  dla Lekarzy Rodzinnych, Lekarzy Specjalistów i Pielęgniarek znajdują się poniżej:

FORMULARZE :

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach

3. Deklaracja Uczestnictwa w Szkoleniach

4. Wykaz szkoleń