Dla lekarzy

aktualności

Baza wiedzy

Umowy POZ

Konferencje

Szkolenia dla Lekarzy

Szkolenia dla Pielęgniarek
W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Organizatorem szkoleń dla Projektu „Wielkopolska Onkologia”:

Firma Pharma 2 Pharma:

Jacek Ryszewski

tel. kom.: 575 707 074

e-mail: konferencje@pharma2pharma.pl

 

Biurem Projektu „Wielkopolska Onkologia”:

Matylda Kaczmarczyk

Specjalista ds. szkoleń

Projekt Wielkopolska Onkologia

biuro: 61 854 97 66

tel. kom.: 514 199 241

e-mail: matylda.kaczmarczyk@skpp.edu.pl

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie oryginałów Formularzy zgłoszeniowych wraz z Deklaracją uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika szkolenia/warsztatów.

FORMULARZE DO POBRANIA :

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Deklaracja Uczestnictwa w Szkoleniach

3. WYKAZ_SZKOLEŃ

 

Mając na celu poprawę jakości oferowanych świadczeń onkologicznych, projekt zakłada organizację szeregu szkoleń i konferencji dla lekarzy i pielęgniarek. Szczególną rolę w projekcie odgrywają lekarze rodzinni, którzy pełnią zasadniczą funkcję w szybkiej diagnostyce chorób nowotworowych. Podczas działań związanych z profilaktyką, lekarze zyskają możliwość szkolenia w zakresie diagnostyki i terapii chorób nowotworowych.

Dla pracowników opieki medycznej szkolenia obejmą dziedziny takie jak:

Pulmonologia (zakres merytoryczny przygotowany został pod kierownictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chorób Płuc, Pani prof. dr hab. Haliny Batury-Gabryel)

Radiologia (diagnostyka onkologiczna, Zakres merytoryczny szkoleń przygotowany pod kierownictwem Przewodniczącej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Pani dr hab. n. med. Katarzyny Karmelity-Katulskiej)

Hematologia

Chirurgia onkologiczna (nowotwory piersi)

Ginekologia (opracowany został przez zespół Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Centrum Genetyki Medycznej GENESIS pod kierownictwem dr hab. n. med. Radosława Mądrego).

W ramach projektu organizowane będą także konferencje naukowe, które zapewnią wymianę doświadczeń dla              podniesienia standardów opieki.

 

Wśród planowanych szkoleń znajdują się:

  • Ocena tomografii komputerowej wg kryteriów RECIST
  • Warsztaty kliniczno-radiologiczne
  • Szkolenie z zakresu diagnostyki obrazowej chorób piersi
  • Diagnostyka i terapia nowotworów krwi – szkolenie dla lekarzy internistów i onkologów
  • Porty i inne dostępy naczyniowe

Informacje dodatkowe:

  • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  • Szkolenie oraz posiłki opłaca organizator.
  • Koszty dojazdu na szkolenie ponosi uczestnik

Honorowy Patronat nad szkoleniami objęli:

Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie

W związku z uczestnictwem w szkoleniach i konferencjach przyznawane będą punkty edukacyjne (1 pkt.za uczestnictwo w 1 h szkolenia/konferencji)